"Rekonstrukcija kuhinje doma kulture"

eu-projekt.jpg
  • Eu

EU Projekt

Projektom će se rekonstruirati postojeća kuhinja u Domu kulture u Novom Golubovcu, na način da će se formirat prostor priručne mini kuhinje za posluživanje hrane i pića u obliku  cateringa koji će se posluživati prilikom održavanja raznih prigoda u dvorani. Realizacijom projekta će se osigurati bolji uvjeti za društvenu i socijalnu integraciju stanovnika Općine Novi Golubovec.

Projekt doprinosi umrežavanju, povezivanju i socijalizaciji svih članova zajednice Općine Novi Golubovec kroz druženje što će rezultirati unaprjeđenjem kvalitete života stanovnika Općine.

Cilj je poboljšati životne uvjete stanovnika te poboljšati uvjete za izvođenje društvenih i kulturnih aktivnosti kroz uspostavu središnjeg prostora za druženje i razonodu te organizaciju slobodnog vremena lokalnog stanovništva. Dom kulture biti će dostupan lokalnoj zajednici Općine Novi Golubovec, udrugama i drugim organizacijama civilnog društva kako bi se obogatila ponuda društveno-kulturnog sadržaja.

OSNOVNI PODACI O PROJEKTU

KORISNIK PROJEKTA
Općina Novi Golubovec

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
48.220,19 €

BESPOVRATNA SREDSTVA
32.917,22 €

RAZDOBLJE PROVEDBE
24 mjeseca

AKTIVNOSTI
Upravljanje projektom i administracija Informativne i promotivne aktivnosti Rekonstrukcija zgrade javne namjene

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije Europski fond za ruralni razvoj, Podmjera 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, u okviru Mjere 19 „LEADER - CLLD“ – LAG „ZELENI BREGI“ Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.; Udio sufinanciranja 90% EU, 10% RH; Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja.


Korisnik projekta:
Općina Novi Golubovec
Novi Golubovec 35
49255 Novi Golubovec
e-mail: opcina-novi-golubovec@kr.t-com.hr