Savjesno sa otpadom - podizanjem svijesti građana do smanjenja količine otpada

eu-projekt.jpg
  • Eu

EU Projekt

Naziv projekta: Savjesno sa otpadom - podizanjem svijesti građana do smanjenja količine otpada.
Referentni broj ugovora: KK.06.3.1.07.0021

Opis projekta:

Područje obuhvata je pet JLS u Krapinsko zagorskoj županiji: Općina Konjščina, Budinšćina, Hraščina, Novi Golubovec i Lobor. Na području obuhvata prema popisu stanovništva iz 2011. godine nastanjeno je 12.094 stanovnika u 3.864 kućanstva.

Cilj projekta:

Cilj projekta je informirati 100% stanovnika Općine Konjščina, Budinšćina, Hraščina, Novi Golubovec i Lobor o načinima postupanja otpadom koji dovode do smanjenja količine otpada odloženog na odlagališta kroz 5 obveznih i 7 preporučenih izobrazno-informativnih aktivnosti. Uz izobrazno informativne aktivnosti projekt uključuje aktivnosti promidžbe i vidljivosti i upravljanja projektom. Stečeno znanje građani će primijeniti pri promjeni svojih svakodnevnih životnih navika i usvojiti važnost odgovornog postupanja s otpadom u smislu održviog razvoja svojih lokalnih sredina.

Podaci o nositelju projekta:

  • Općina Konjščina, Ulica Ivice Gluhaka 13 49 282 Konjščina
  • e-mail: procelnica@konjscina.hr; www.konjscina.hr

Ukupna vrijednost projekta: 477.086,06 kuna

Iznos koji sufinancira EU: 405.523,14 kuna (85%)

Trajanje projekta: 7. svibnja 2018. do 7. svibnja 2019. godine.

Kontakt osoba za provođenje projekta:

  • Mirko Krznar
  • tel: +385 (0) 49 465 905
  • e-pošta: nacelnik@konjscina.hr

Više informacija o EU fondovima dostupno je na stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Navedeni sadržaj isključiva je odgovornost Općine Konjščina.

Više o projektu saznajte na: www.savjesno.eu