Opremanje društvenog doma Novi Golubovec

eu-projekt.jpg
  • Eu

EU Projekt

Naziv projekta: Opremanje društvenog doma Novi Golubovec

Kratak opis projekta :

Predmet projekta je opremanje Društvenog doma Novi Golubovec. Dvorana društvenog doma opremit će se drvenim akustičnim zidnim oblogama s ciljem dodatne apsorpcije zvuka. Na taj će se način popraviti akustična svojstva prostora i poboljšati kvaliteta zvuka što je bitno za održavanje brojnih događanja koja se organiziraju u domu,  posebice glazbenih. Predmetno ulaganje doprinosi podizanju kvalitete života kroz razvoj društvene infrastrukture. Opremanje društvenog doma stoga je primjer dobre prakse ulaganja u društvenu infrastrukturu.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Opći cilj projekta je revitalizirati prostor čija je namjena društvena integracija lokalnog stanovništva. Prostor će se koristiti za uključivanje u društveni život udruga i lokalnog stanovništva u sklopu čega će se organizirati razna događanja, druženja, svečanosti, predavanja, koncerti, proslave, tečajevi, izložbe, kulturna i druga događanja. Dvoranu će moći koristiti stanovnici i ostali korisnici u svrhu zadovoljavanja kulturnih i društvenih potreba. Projektom će se doprinijeti unapređenju kvalitete društvenog života lokalnog stanovništva te poboljšanju opće društvene infrastrukture.

Očekivani rezultati su:

  1. Postavljene drvene akustične zidne obloge na površini od 219 m2 dvorane Društvenog doma N. Golubovec
  2. Revitaliziran prostor građevine javne i društvene namjene
  3. Kvalitetniji uvjeti za život lokalnog stanovništva
  4. Broj stanovnika koji imaju koristi od poboljšanih usluga/infrastrukture: 217 stanovnika naselja Novi Golubovec (Popis stanovništva, 2011.)
     

Ukupna vrijednost projekta: 183.087,50 HRK

Iznos potpore: 148.250,00 HRK

Vlastita sredstva: 34.837,50 HRK

 

Kontakt osoba za više informacija:

Petar Risek

049/412-648

opcina-novi-golubovec@kr.t-com.hr