Proračunski dokumenti

Dokumenti
I IZMJENA PROGRAMA PRORAČUNA OPĆINE NOVI GOLUBOVEC ZA 2023 .docx 0.1MB
I. IZMJENA PRORAČUNA OPĆINE NOVI GOLUBOVEC ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJU PRORAČUNA ZA 2024. – 2025. .docx 0.03MB
PLAN PRORAČUNA ZA 2024.GODINU PO IZVORIMA FINANCIRANJA .xlsx 0.01MB
I IZMJENA PRORAČUNA OPĆINE NOVI GOLUBOVEC ZA 2023 .xlsx 0.04MB
I IZMJENA PRORAČUNA OPĆINE NOVI GOLUBOVEC ZA 2023. - FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA .xlsx 0.01MB
Polugodišnje Izvješće o izvršenju Proračuna 2023. godine - Općine Novi Golubovec - 30.06.2023. .xlsx 0.04MB
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Novi Golubovec za 2023. godinu .doc 0.07MB
Program građenja objekata komunalne infrastrukture u 2023. godini .docx 0.04MB
Program javnih potreba u kulturi i sportu u 2023. godini .doc 0.07MB
Program socijalne skrbi i pomoći građanima Općine Novi Golubovec u 2023. godini .doc 0.09MB
Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2023. godini .docx 0.03MB
Program utroška sredstava vodnog doprinosa u 2023. godini .doc 0.06MB
Program utroška sredstava za 2023. godinu od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru .docx 0.03MB
Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture Općine Novi Golubovec u 2023. godini .docx 0.04MB
Proračun Općine Novi Golubovec za 2023. godinu i projekcije za 2024. - 2025. - Izvori financiranja .xlsx 0.01MB
Proračun Općine Novi Golubovec za 2023. godinu i projekcije za 2024. - 2025. - Funkcijska klasifikacija .xlsx 0.01MB
Odluka - Proračun Općine Novi Golubovec za 2023. godinu i projekcije za 2024. - 2025. .doc 0.07MB
Proračun Općine Novi Golubovec za 2023. godinu i projekcije za 2024. - 2025. .xlsx 0.03MB
Dokumenti
Odluka o raspodjeli rezultata za 2022. godinu .docx 0.03MB
Izvršenje Proračuna za 2022. godinu .xlsx 0.05MB
I. Izmjene Program javnih potreba u kulturi i sportu u 2022. godini .doc 0.07MB
I. Izmjene Programa građenja objekata komunalne infrastrukture u 2022. godini .docx 0.04MB
I. Izmjene Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2022. godini .docx 0.04MB
I. izmjene Programa socijalne skrbi i pomoći građanima u 2022. godini .doc 0.1MB
I. Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2022. godini .docx 0.03MB
Odluka - I. Izmjene Proračuna za 2022. godinu i projekcije za 2023. - 2024. .doc 0.07MB
I. Izmjene Proračuna za 2022. godinu i projekcije za 2023. - 2024. .xlsx 0.04MB
Proračun u malom za građane za 2022. godinu .doc 2.73MB
Odluka o izvršavanju Proračuna za 2022. godinu .doc 0.07MB
Program građenja objekata komunalne infrastrukture u 2022. godini .docx 0.04MB
Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2022. godini .docx 0.04MB
Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2022. godini .docx 0.03MB
Program utroška sredstava vodnog doprinosa u 2022. godini .doc 0.06MB
Program utroška sredstava za 2022. godinu od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru .docx 0.03MB
Program javnih potreba u kulturi i sportu u 2022. godini .doc 0.07MB
Program socijalne skrbi i pomoći građanima u 2022. godini .doc 0.09MB
Proračun za 2022. godinu i projekcije za 2023. - 2024. .doc 0.07MB
Plan razvojnih programa od 2022. do 2024. godine .xlsx 0.02MB
Plan Proračuna za 2022. godinu i projekcije za 2023. - 2024. .xlsx 0.02MB
Dokumenti
Odluka o izmjeni Proračuna za 2020. godinu .doc 0.04MB
Prve izmjene Programa financiranja potreba socijalne skrbi za 2020. godinu .pdf 0.12MB
Prve izmjene Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2020. godini .doc 0.05MB
Prve izmjene Programa građenja objekata komunalne infrastrukture u 2020. godini .doc 0.05MB
Prve izmjene plana nabave dugotrajne imovine od 2020. do 2022. godine .pdf 0.14MB
Prve izmjene Plana razvojnih programa od 2020. do 2022. godine .doc 0.08MB
Prva izmjena Proračuna za 2020. godinu i projekcije za 2021. - 2022. .xlsx 0.03MB
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju razvojnih programa za razdoblje 2020. - 2022. godina .pdf 0.46MB
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu (1.1. - 30.6.2020.) .xlsx 0.04MB
Plan razvojnih programa od 2020. do 2022. godine .pdf 1.5MB
Plan proračuna za 2020. i projekcija za 2021. i 2022. godinu .xlsx 0.02MB
Prve izmjene Plana razvojnih programa od 2021. do 2023. godine .doc 0.06MB
Prve izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini .docx 0.03MB
Prve izmjene Programa utroška sredstava vodnog doprinosa u 2021. godini .doc 0.07MB
Prve izmjene Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2021. godini .docx 0.04MB
Prve izmjene Programa građenja objekata komunalne infrastrukture u 2021. godini .docx 0.05MB
Prve izmjene Programa za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u 2021. godini .docx 0.03MB
Prve izmjene Programa javnih potreba u kulturi i sportu u 2021. godini .doc 0.07MB
Prve izmjene Programa socijalne skrbi i pomoći građanima u 2021. godini .doc 0.1MB
Prve izmjene Proračuna za 2021. godinu i projekcije za 2022. - 2023. .doc 0.07MB
Prve izmjene Proračuna za 2021. godinu i projekcije za 2022. - 2023. .xlsx 0.03MB
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna za 2021. godinu PR-RAS 22 (1.1. - 30.6.) .xls 1.34MB
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna za 2021. godinu (1.1. - 30.6.) .pdf 0.53MB
Odluka o izvršavanju Proračuna za 2021. godinu .doc 0.04MB
Program građenja objekata komunalne infrastrukture u 2021. godini .doc 0.05MB
Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2021. godini .doc 0.05MB
Proračun za 2021. godinu i projekcije za 2022. - 2023. .doc 0.03MB
Proračun za 2021. godinu i projekcije za 2022. - 2023. .xlsx 0.02MB
Plan razvojnih programa od 2021. do 2023. godine .doc 0.07MB