Pravo na pristup informacijama

Obrasci, službenik za informiranje i opis postupaka.

Otvori kategoriju

Digitalna pristupačnost

Prilagođenost mrežnih stranica osobama s poteškoćama.

Otvori kategoriju

Javni natječaji

Aktivni i provedeni javni natječaji po godinama.

Otvori kategoriju

Javna nabava

Aktivne i provedene javne nabave te dokumenti vezani za provedbu.

Otvori kategoriju

Jednostavna nabava

Aktivne i provedene jednostavne nabave te dokumenti vezani za provedbu.

Otvori kategoriju

Proračunski dokumenti

Proračun, izvještaji o izvršenju te vodič za građane po godinama.

Otvori kategoriju

Strateško razvojni dokumenti

Dokumenti usko vezani za strategiju razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Otvori kategoriju

Pravilnici

Pravilnici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Otvori kategoriju

Zakoni

Zakoni koji se pobliže odnose na upravljanje i rad jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Otvori kategoriju

Financijski izvještaji

Tromjesečni financijski izvještaji.

Otvori kategoriju

Sjednice

Zapisnici sa sjednica i drugi dokumenti vezani za sjednice.

Otvori kategoriju

Savjetovanje s javnošću

Aktivni i provedeni postupci savjetovanja sa zainteresiranom javnošću po godinama.

Otvori kategoriju

Registar Ugovora

Registri ugovora / antikorupcija po godinama.

Otvori kategoriju

Ostali dokumenti

Dokumenti koji nemaju svoju posebnu kategoriju.

Otvori kategoriju

Statut

Pravni akt jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji se uređuje samoupravni djelokrug i način rada iste.

Otvori kategoriju

Prostorno uređenje

Prostorno uređenje, planovi

Otvori kategoriju