Općinski načelnik

Općinski načelnik:
Boris Tušek

Jedna Hrvatska. Znanjem i iskustvom i dalje zajedno!

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine, mandat Općinskog načelnika traje četiri godine.

Mandat

2021. - 2025. godine

Kontakt

049/412-648

Kontakt

098/415-072

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Općine.

Članovi općinskog vijeća
# Ime i prezime
1 Mladen Kos - Predsjednik vijeća HDZ
2 Josip Zebec HDZ
3 Darko Bistrović HDZ
4 Biserka Brozd HDZ
5 Darko Gorski Nezavisni
6 Petra Kresonja Nezavisni
7 Dejan Kresonja Nezavisni

Jedinstveni upravni odjel

Općinsku upravu čini Jedinstveni upravni odjel koji se ustrojava radi obavljanja upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, kao i poslova državne uprave koji su prenijeti na Općinu, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

v.d. Pročelnika
Ime i prezime Petar Risek
Telefon 049/412-648
Mobitel 099/268-6600
Financijski referent
Ime i prezime Ljiljana Delija
Telefon 049/412-648
Mobitel 099/441-5072
Komunalni radnik
Ime i prezime Franjo Ferk
Telefon 049/412-648
Mobitel 099/435-1861

Shema ustrojstva

Shema ustrojstva