Zatvaranje za promet ceste radi izvođenja radova druge faze sanacije odrona Stari Golubovec na lokalnoj cesti LC22016 (Velika Veternička (DC29) – Stari Golubovec - Lobor (ŽC2128)) u naselju Stari Golubovec, Lobor

vijece.jpg

podnosiocu zahtjeva za zatvaranje za promet ceste radi izvođenja radova druge faze sanacije odrona Stari Golubovec na lokalnoj cesti LC22016 (Velika Veternička (DC29) – Stari Golubovec - Lobor (ŽC2128)) u naselju Stari Golubovec, Lobor.

Druga faza sanacije odrona odnosi se na radove na k.č.br. 2513/1, 2805, 2603/106, 2603/107, k.o. Petrova Gora i k.č.br. 947, 901, 941, k.o. Vojnovec Loborski. Elaborat sanacije po kojem se izvode radovi nosi oznaku GM-352/2022, izrađen u prosincu 2022. godine od strane ATIK d.o.o., Drinska 21, Zagreb. Za potrebe privremene regulacije prometa priložen je prometni elaborat (elaborat privremene regulacije prometa) TD-19/2023-PROM, izrađen rujnu 2023. godine od strane G.N.P. – trasa d.o.o., M.J.Zagorke 83, Sveti Križ Začretje.

  1. Ova Suglasnost vrijedi u periodu od 27.09.2023. do 14.11.2023. godine.
  2. Za vrijeme zatvaranja predmetne ceste potrebno je promet preusmjeriti relacijom (itinererom): Velika Veternička - Petrova Gora – Vojnovec – Lobor i obratno (državnom cestom DC29 i županijskom cestom ŽC2128), a sve prema gore navedenom Prometnom elaboratu.
  3. ...

Prilog: Tomislav_transporti-suglasnost_odron_Stari_Golubovec_L22016.pdf