Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena javna cesta DC35

javni-pozivi.jpg

Ovim putem pozivamo sve nositelje prava na predmetnim i susjednim katastarskim česticama: 1315/2, 1315/6, 1317/12, 1317/15, 1317/9, 1318/1, 1614/29, 1648, 1650/3, 1651/1, 1651/2, 1652/1, 1652/3, 1653/1, 1664/3, 1664/4, 1667/4, 1673/3, 1678/3, 1700/2, 1701/2, 1704/2, 1706/141, 1706/39, 1706/60, 1706/62, 1886, 1889, 2163/1, 2166/1, 2166/2, 2166/3, 2166/4, 2167/3, 2167/4, 2167/5, 2167/6, 2167/7, 2168, 2169/1, 2169/2, 2170, 2184, 2185/2, 2185/8, 4471/2, 4500/5, 4534, 4557, 4689/3, 4690, 1682, 2169/3, 1663/1, 1318/2, 4500/2, 4500/4, 4556, 4689/13, 1652/2 u katastarskoj općini Veternica na dionici od 4.2 do 7.2 km (l=3 km) tj. od kamenoloma Očura do kraja naselja Novog Golubovca (kućni broj 1F).

Izlaganje geodetskog parcelacijskog elaborata i obilježavanje granica zemljišta izvršit će ovlašteni inženjer geodezije Marinko Bušić, dipl.ing.geod. Geo 1487 iz Zg-projekt d.o.o., Đorđićeva 24, Zagreb, koja je izradila geodetski parcelacijski elaborat po lokacijskoj dozvoli Klasa: UP/I-350-05/21-000003, URBROJ: 2140/01-08-6-21-0007 za potrebe rekonstrukcije dionice državne ceste D35 za investitora/naručitelja Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, 10 000 Zagreb.

Uvid u geodetski parcelacijski elaborat može se izvršiti dana 14.12.2022. (srijeda) u vremenu od 11.00 do 14.00 sati u zgradi Doma kulture, Novi Golubovec 35.

Radovi započinju od 05.12.2022. do 13.12.2022 godine i od toga datuma Hrvatske ceste d.o.o. započinje se s obilježavanjem granica zemljišta prema geodetskom parcelacijskom elaboratu za navedenu dionicu.                                                                                                                                                                    

Hrvatske ceste d.o.o.


Prilog: Javni poziv_DC35_Zagorski list.pdf