Javni poziv za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za akademsku godinu 2022./2023.

javni-pozivi.jpg

Na temelju članka 46. Statuta općine Novi Golubovec (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 20/21) i Odluke općinskog načelnika, Klasa: 604-02/22-01/01; Urbroj: 2140-24-01-22-1 od 03.10.2022. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Novi Golubovec raspisuje:

 

JAVNI POZIV
za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija
za akademsku godinu 2022./2023.
 

 

RASPISUJE SE:

I.
 

1. stipendija za učenike srednjih škola

2. stipendija za studente

II.
 

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju svi redovni učenici srednjih škola i svi studenti, koji imaju prebivalište na području Općine Novi Golubovec te koji nisu korisnici stipendije ili novčane pomoći odobrene od strane Republike Hrvatske ili Krapinsko-zagorske županije.

Studenti koji imaju upisano mirovanje obaveza u akademskoj godini 2022./2023. nemaju pravo prijave na ovaj Javni poziv

1.1.  učenici:

da su redoviti učenici srednje škole - mjesečna stipendija iznosi 200,00 kuna

1.2.  studenti:

da su redovni studenti – mjesečna stipendija iznosi 300,00 kuna  

da su izvanredni studenti – mjesečna stipendija iznosi 300,00 kuna

2. Rok za podnošenje zahtjeva je 20 dana od dana objave natječaja odnosno do 24.10.2022.godine, a u postupku rješavanja, uzimat će se samo potpuno dokumentirani zahtjevi.

3. Zahtjevi se dostavljaju: Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Novi Golubovec, Novi Golubovec 35. 49255 Novi Golubovec osobno, poštom ili putem e-maila: opcina-novi-golubovec@kr.t-com.hr

4. Zahtjevu treba priložiti sljedeću dokumentaciju:

4.1. preslika osobne ili domovnice

4.2. potvrdu škole/fakulteta o upisu na redovito školovanje u 2022./2023. godini,

s obveznim navođenjem godine školovanja - studija i struke,

4.3. dokaz o postignutim uspjesima na službenim natjecanjima,

4.4. presliku svjedodžbe ili indeksa zadnje godine završnog školovanja, a studenti i potvrdu o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita

4.5. izjava o zajedničkom kućanstvu

4.6. dokumentaciju o ukupnim prihodima obiteljskog domaćinstva za posljednja tri mjeseca

4.7. ostalu dokumentaciju - službene potvrde kojima podnositelj zahtjeva dokazuje otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obiteljskog domaćinstva prema kriterijima iz Pravilnika - djeca roditelja poginulih u domovinskom ratu ili djeca invalida domovinskog rata, samohrani roditelji, broju ostalih članova obiteljskog domaćinstva koji istovremeno polaze obrazovanje i djeci s poteškoćama u razvoju u obiteljskom domaćinstvu.

5. Sve primljene zahtjeve kojima će biti obavezno priložena dokumentacija iz točke 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., i 4.7. rješavat će Jedinstveni upravni odjel

6. Izbor - dodjela stipendija biti će prema ostvarenim bodovima, te će učenici i studenti kojima će stipendije biti odobrene, biti će pozvani radi zaključivanja Ugovora.  

7. Stipendije će se isplaćivati za mjesec rujan, listopad, studeni, prosinac, siječanj, veljača, ožujak, travanj, svibanj i lipanj školske godine 2022./2023.

III.

KORISNIK GUBI PRAVO NA ISPLATU STIPENDIJE:

 1. Sve isplaćene stipendije u pravilu se ne vraćaju, osim u slučaju ako učenik - student:

- prekine školovanje za koje mu je stipendija dodijeljena ili samovoljno prekine školovanje.

2. Svi uvjeti i međusobna prava i obveze između korisnika stipendije i Općine, regulirat će se Ugovorom.

 

v. d. PROČELNIKA
Petar Risek


Prilog: dokumentacija.zip